Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Departament Organizacyjny uprzejmie informuje o rozpoczęciu funkcjonowania internetowej bazy danych o sądach właściwych w sprawach cywilnych i handlowych. Niniejsza baza stanowi element "Europejskiego atlasu sądowego do spraw cywilnych". Celem Atlasu jest zapewnienie przyjaznego dostępu do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Za jego pomocą można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu.
Wyszukiwarka zawiera nazwy i adresy wszystkich sądów w Państwach Członkowskich odpowiedzialnych za sprawy cywilne i handlowe (sądy pierwszej instancji, sądy apelacyjne, itp.) oraz obszary geograficzne ich jurysdykcji.

Europejski atlas sądowy w sprawach cywilnych, dostępny jest na stronie inernetowej Europejskiego portalu "e-Sprawiedliwość":

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl

Rejestr zmian dla: Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Toruniu
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu
Opublikował:
Adam Cyrwus
Dokument z dnia:
2013-09-24
Publikacja w dniu:
2013-09-24
Opis zmiany:
b/d