BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Petycje / 2018 /

Treść strony

Dnia 12 lutego 2018 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu złożono Petycje o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 „Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami” sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej „stop alienacji rodzicielskiej” PW9-01/17 oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka” opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości - „Na wokandzie” nr 24.

- odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji - załącznik nr 1

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) zarządza się łączne rozpatrzenie petycji o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sadowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 „Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami ” sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej „stop alienacji rodzicielskiej” PW9-01/17 oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka „opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości - „Na wokandzie” nr 24. (petycja wielokrotna) i ogłasza się okres oczekiwania do dnia 31 marca 2018 r. na dalsze petycje w przedmiocie wskazanym powyżej – zarządzenie załącznik nr 2.

 • opublikował: Ewelina Gawron
  data publikacji: 2018-02-26 10:17
 • opublikował: Ewelina Gawron
  data publikacji: 2018-02-26 10:19

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony