BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Petycje / 2017 /

Treść strony

Dnia 14 sierpnia 2017 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu złożono Petycje
o skierowanie
sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających
w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych na szkolenie „Alienacja rodzicielska w perspektywie psychologicznej i prawnej”, które odbędzie się
w dniach 06-07.10.2017 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
w Lublinie, a organizowane jest przez Sekcję Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod merytorycznym patronatem Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, oraz o rozdystrybuowanie wśród powyższych osób publikacji naukowych dotyczących alienacji rodzicielskiej.

 

- odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji – załącznik nr 1

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) zarządza się łączne rozpatrzenie petycji
o skierowanie
sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających
w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych na szkolenie „Alienacja rodzicielska w perspektywie psychologicznej i prawnej”,
które odbędzie się
w dniach 06-07.102017 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
w Lublinie, a organizowane jest przez Sekcję Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod merytorycznym patronatem Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, oraz o rozdystrybuowanie wśród powyższych osób publikacji naukowych dotyczących alienacji rodzicielskiej
(petycja wielokrotna) i ogłasza się okres oczekiwania do dnia 13 września 2017 r. na dalsze petycje w przedmiocie wskazanym powyżej – zarządzenie – załącznik nr 2.

 • opublikował: Ewelina Gawron
  data publikacji: 2017-08-18 08:08
 • zmodyfikował: Ewelina Gawron
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-18 08:05

Dnia 9 marca 2017 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu złożono Petycję
o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania syndromu alienacji rodzicielskiej.

 

- odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji – załącznik nr 1

 

Do dnia 20 marca 2017 r. złożono jeszcze 5 petycji o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności
i kompetencji w zakresie rozpoznawania syndromu alienacji rodzicielskiej.

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 ze zm.) zarządza się łączne rozpatrzenie petycji
o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania syndromu alienacji rodzicielskiej(petycja wielokrotna) i ogłasza się okres oczekiwania do dnia 7 kwietnia 2017 r. na dalsze petycje w przedmiocie wskazanym powyżej – zarządzenie – załącznik nr 2.

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-04-24 14:43
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-24 14:45

 

16 stycznia 2017 roku do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu złożono Petycję o udostępnienie  sędziom Sądu Okręgowego w Toruniu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Osoba wnosząca petycję nie wyraziła zgody na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych.

 • odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji - załącznik nr 1

Do dnia 30 stycznia 2017 roku złożono jeszcze 24 petycje o udostępnienie sędziom Sądu Okręgowego w Toruniu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Nikt z wnoszących petycję nie wyraził zgody na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych.

Na podstawie art. 11 ust. 1,2 oraz 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. poz. 1195) zarządza się łączne rozpatrzenie petycji o udostępnienie sędziom Sądu Okręgowego w Toruniu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” (petycja wielokrotna) i ogłasza się okres oczekiwania do 28 lutego 2017 roku na dalsze petycje w przedmiocie wskazanym powyżej. – zarządzenie załącznik nr 2

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-04-24 14:48
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 13:10

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony