BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje dodatkowe / Darmowa pomoc prawna /

Treść strony

Od  1 stycznia 2016 r. można korzystać w Toruniu z bezpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do:

·         osób, które nie ukończyły 26. roku życia,

·         osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - m.in z powodu niepełnosprawności czy przemocy w rodzinie,

·         osób, które ukończyły 65 lat,

·         osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - tj. rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu,

·         kombatantów,

·         weteranów,

·         zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

·         kobiet w ciąży.

 

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

·         prawo pracy,

·         przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·         prawo cywilne,

·         prawo karne,

·         prawo administracyjne,

·         prawo ubezpieczeń społecznych,

·         prawo rodzinnego,

·         prawo podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

***Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Bezpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych, z którymi gmina podpisała już umowę. Pomoc prawna jest także świadczona przez organizacje pozarządowe.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

·         pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-05-16 08:20
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-17 12:49

 

Punkty pomocy prawnej zlokalizowane w Toruniu

W Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.
W czterech z nich porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.
Kolejne cztery są obsługiwane przez prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie.

 

 1. ul. Wały gen. Sikorskiego 10, w godz. 7.30-11.30 (pok. 36 – Radcy prawni)
   
 2. ul. Grudziądzka 126 b, w godz. 8.00-12.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia – Radcy prawni)
   
 3. ul. Poznańska 52, w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia – Adwokaci)
   
 4. ul. Dziewulskiego 38, w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia – Adwokaci)
   
 5. ul. Wały gen. Sikorskiego 10, w godz. 11.30-15.30 (pok. 36 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
   
 6. ul. Grudziądzka 126 b, w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Fundacja TOGATUS PRO BONO)
   
 7. ul. Poznańska 52, w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki)
   
 8. ul. Dziewulskiego 38, w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Fundacja HONESTE VIVERE)
 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-05-16 08:45
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 08:46

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie gmin

W wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci (Lubicz/Wlk. Nieszawka) i radcowie prawni (Chełmża).
W roku 2017 dwa punkty prowadzone są przez organizacje pozarządowe - Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus (Łysomice/Łubianka/Zławieś Wlk.) i Fundację Honeste Vivere z Warszawy (Czernikowo/Obrowo). W tych punktach pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci wyznaczeni przez organizacje.

 

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-05-16 09:05
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 09:06

 

Więcej informacji można uzyskać na:

stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-05-15 14:37
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 09:16

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony