BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Toruniu /

Treść strony

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Toruniu

Adres: Plac Skarbka 7/9, 87-100 Toruń

 

(II piętro  w biurowcu u zbiegu ulic Żółkiewskiego oraz Skłodowskiej-Curie nieopodal Galerii Copernicus)
Telefon: (56) 684 42 44
Fax: (56) 684 42 44
e-mail: ozss@torun.so.gov.pl

Godziny pracy zespołu:
poniedziałek - piątek: 7:15 - 15:15

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00

Kierownik Zespołu - mgr Elżbieta Kuleszko przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12.00 - 14.00

Kierownik Sekretariatu - Dorota Grubecka
Sekretariat czynny w godz. 7.15-15.15

[obiekt mapy]

 

W Sądzie Okręgowym w Toruniu  działa  Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, którego obszar właściwości jest zgodny z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r., (Dz. U. z 28.12.2015, poz.260).

Zespół sporządza opinie w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów  w Toruniu działa dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Toruniu, Grudziądzu, Golubiu Dobrzyniu, Brodnicy, Chełmna, Wąbrzeźna.

Nadzór nad działalnością zespołów sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Kadra

W skład zespołu wchodzą specjaliści: to wysoko wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy oraz lekarz psychiatra. Specjaliści w zakresie psychologii i pedagogiki to osoby, które ukończyły wyższe studia z zakresu psychologii  lub pedagogiki, zakończone uzyskaniem tytułu magistra.  Posiadają wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach pracy, także poza pracą z rodziną. Specjaliści  bezustannie podnoszą swoje kwalifikacje, zwiększają swoje wysokie kompetencje zawodowe, zarówno w obszarze psychologii sądowej, jak i w zakresie terapeutycznym.
Doskonalą się z zakresu diagnozy psychologicznej,  stosowania i interpretacji najnowszych  metod badawczych/testów psychologicznych.

Zatrudniony lekarz psychiatra posiada bogate doświadczenie kliniczne, jak również doświadczenie w opiniowaniu dla potrzeb sądu.

Zadania OZSS

Do zadań Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

- sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie z zakresem posiadanych i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę kompetencji specjalistów. Badaniami objęte są osoby wskazane w postanowieniu sądu /w sprawach rodzinnych zwykle są to opiekunowie i małoletnie dziecko/ dzieci, w sprawach nieletnich odpowiednio wskazany nieletni oraz jego rodzice lub opiekun/.

- prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

- współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Zasady przeprowadzania badań wynikają ze Standardów Metodologii  Opiniowania w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016r.( Dz. Urz. z dnia 18 lutego 2016r.  poz. 76 )

Przebieg badania

Spotkanie z osobami objętymi badaniem odbywa się wyznaczonym terminie, o którym badani zostają poinformowani listownie lub telefonicznie. Termin sporządzenia opinii zakreśla organ zlecający, przy czym opinia powinna być sporządzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia badania.

Badania rozpoczynają się o godz. 8.30 i trwają zwykle kilka godzin. W razie potrzeby ustalane są dodatkowe terminy spotkań.

Badaniu podlegają wyłącznie osoby skierowane przez sąd. Czas procesu diagnostycznego jest uzależniony od złożoności sprawy, dynamiki przeprowadzanych wywiadów oraz potrzeb i możliwości dzieci. Badający dokładają starań, aby małoletnie dzieci pozostawały na spotkaniu tylko tyle czasu, ile jest konieczne dla uzyskania wystarczającego materiału badawczego do odpowiedzi na tezę sądu. 
Na początku spotkania osoby badane otrzymują podstawowe informacje na temat przebiegu spotkania, zasad obowiązujących podczas badania.

Każdemu badanemu przysługuje prawo odmowy udziału w badaniu, o czym OZSS informuje sąd właściwy dla rozpatrywanego postępowania. Po uzyskaniu zgody organu zlecającego, możliwe jest wtedy wydanie opinii na podstawie dostępnego materiału.

Badania dzieci odbywają się bez obecności rodziców. W przypadku braku zgody na takie badanie, odstępuje się od badania dziecka i opiniuje na podstawie zebranego materiału, informując w opinii sąd o takiej odmowie. 

Uwagi dotyczące przebiegu badania można zgłaszać do kierownika OZSS lub osoby upoważnionej. Uwagi dotyczące treści i wniosków opinii należy  kierować do organu zlecającego badanie.

 

 • opublikował: Katarzyna Kucharska
  data publikacji: 2016-08-25 10:35
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 12:06

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony