BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Prawo Zgromadzeń /

Treść strony

PRAWO ZGROMADZEŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) sądy okręgowe rozpoznają odwołania od decyzji organów gmin o zakazie zgromadzenia oraz o rozwiązaniu zgromadzenia.

Zakaz zgromadzenia

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na stronie internetowej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd Okręgowy rozpatruje odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania w trybie nieprocesowym. Uczestnikami postepowania są:  wnoszący odwołanie oraz organ właściwej gminy.

Sąd doręcza postanowienie kończące postepowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je również w terminie 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Rozwiązanie zgromadzenia

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, w trybie nieprocesowym. Uczestnikami postępowania są: wnoszący odwołanie i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Gminy pozostające we właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, Chełmno, Stolno, Papowo Biskupie, Kijewo Królewskie, Lisewo, Unisław, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Zbójno, Grudziądz, Łasin, Gruta, Rogóźno, Świecie n/Osą, Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno, Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka.

 

Pouczenie dla strony

Odwołanie od decyzji wraz z jego odpisem (odpisami) składa się w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego w Toruniu (poniedziałek: 7.15 – 18.00, wtorek – piątek: 7.15 – 15.15), lub przesyła listem poleconym na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego). Sąd rozpoczyna procedowania po fizycznym wpływie pisma do sądu.

Wniesienie odwołania podlega opłacie w wysokości 40 zł., którą można uiścić w kasie sądu bądź przelewem na rachunek Sądu Okręgowego w Toruniu o nr: 67 1010 1078 0036 2322 3100 0000.

Odwołanie powinno zawierać:

 • oznaczenie stron postępowania i ich pełnomocników,
 • adresy zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników, w tym adres e-mailowy organizatora zgromadzenia,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • określenie decyzji, od której strona składa odwołanie,
 • uzasadnienie zarzutów,
 • podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika,
 • wymienienie załączników,
 • odpisy odwołania i załączników dla każdego z uczestników postępowania.
 • autor informacji: Prezes Sądu Okręgowego
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2015-12-17 12:43
 • zmodyfikował: Ewelina Gawron
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-17 10:14

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony