BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Egzekucja alimentów z zagranicy /

Treść strony

Informacja o możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą

 

Zaległość alimentacyjna w momencie składania wniosku musi wynosić co najmniej 3 miesiące.

I. Wniosek w trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Rozporządzenie ma zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy.

Podanie o przyjęcie wniosku wierzyciel kieruje do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu dołączając do niego następujące dokumenty:

 1.  Jeśli znany jest adres dłużnika:
 • Wniosek (formularz – załącznik VI do rozporządzenia).  Wypełnić należy część B wniosku w polskiej wersji językowej oraz wersję w języku urzędowym kraju, w którym przebywa dłużnik,
 • Odpis wyroku/ugody zasądzającego alimenty z poświadczeniem prawomocności i wykonalności oraz wyciąg z tego orzeczenia (formularz – załącznik I lub II rozporządzenia) w języku polskim i języku urzędowym kraju, w którym przebywa dłużnik

Dokumenty powyższe wydaje na wniosek wierzyciela właściwy sąd, przed którym zapadło orzeczenie.

 • Szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z rozbiciem na lata i miesiące.
 • Odpis aktu urodzenia dziecka – w wersji wielojęzycznej,
 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

    2.   Jeśli adres dłużnika nie jest znany:

 • Wniosek o poszukiwanie zobowiązanego,
 • Odpis wyroku/ugody zasądzającego alimenty z poświadczeniem prawomocności wykonalności oraz wyciąg z tego orzeczenia (formularz – załącznik I lub II rozporządzenia) w języku polskim i języku urzędowym kraju, w którym przebywa dłużnik

Dokumenty powyższe wydaje na wniosek wierzyciela właściwy sąd, przed którym zapadło orzeczenie.

 • Szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z rozbiciem na lata  i miesiące.

II. Wniosek w trybie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej dnia 20 czerwca 1956 r. w Nowym Jorku

Konwencja ma zastosowanie w następujących państwach: Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo- Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.

Podanie o przyjęcie wniosku wierzyciel kieruje do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu dołączając do niego następujące dokumenty:

 • Wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych,
 • Pełnomocnictwo upoważniające właściwy organ zagraniczny do przeprowadzenia działań egzekucyjnych – podpisane przez wierzyciela w obecności notariusza,
 • Odpis wyroku/ugody zasądzającego alimenty z poświadczeniem prawomocności wykonalności – wydawany na wniosek wierzyciela przez właściwy Sąd, przed którym zapadło orzeczenie,
 •  Szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z rozbiciem na lata i miesiące,
 • Odpis aktu urodzenia dziecka – w wersji wielojęzycznej,
 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

III. Wniosek o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego w USA

Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki egzekucja roszczeń alimentacyjnych odbywa się na zasadach wzajemności i obejmuje w zasadzie tylko roszczenia na rzecz małoletnich dzieci. Dochodzenie alimentów na rzecz rodzica jest możliwe tylko w przypadku jednoczesnego dochodzenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

Podanie o przyjęcie wniosku wierzyciel kieruje do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu dołączając do niego następujące dokumenty:

 1.  Jeśli znany jest adres dłużnika:
 • Ujednolicony wniosek o alimenty,
 • Wniosek o wykonanie wyroku,
 • Informacja o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach,
 • Poszukiwanie osoby/majątku,
 • Trzy odpisy wyroku/ugody zasądzającego alimenty z poświadczeniem prawomocności i wykonalności,
 • Odpis aktu urodzenia dziecka,
 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • Informację o koncie bankowym, na które mają wpływać alimenty.

    2.   Jeśli adres dłużnika nie jest znany:

 • Poszukiwanie osoby/majątku,
 • Odpis wyroku/ugody zasądzającego alimenty ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności,

Dokumenty kierowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki podpisywane są przez wnioskodawcę osobiście w siedzibie Sądu Okręgowego w Toruniu. W tym celu należy skontaktować się z Oddziałem Administracyjnym Sądu pod nr telefonu: 056 6105609.

IV. Wniosek o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego w Kanadzie

W przypadku dochodzenia alimentów na terenie Kanady konieczna jest znajomość aktualnego adresu dłużnika.

Możliwość złożenia wniosku istnieje jeśli osoba zobowiązana zamieszkuje w następujących prowincjach Kandy: Alberta, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Terytoria

Północno Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda, Yukon, Nowa Fundlandia, Labrador.

Podanie o przyjęcie wniosku wierzyciel kieruje do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu dołączając do niego następujące dokumenty:

 • wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polskiego oraz przeprowadzenie egzekucji,
 • odpis wyroku/ugody zasądzającego alimenty z  poświadczeniem prawomocności i wykonalności,
 • Pisemne oświadczenie wierzyciela złożone przed notariuszem  o wysokości  zaległych alimentów,
 • Odpis aktu urodzenia,
 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

W przypadku prowincji Brytyjska Kolumbia oraz Quebek realizacja roszczeń alimentacyjnych możliwa jest tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

V. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w trybie umów dwustronnych

Możliwość dochodzenia alimentów w trybie umów dwustronnych istnieje w przypadku takich krajów jak: Algieria, Ukraina, Tunezja, Federacja Rosyjska.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 56 6105609.

 

 

 

 

 

 • opublikował: Katarzyna Kucharska
  data publikacji: 2013-10-23 10:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-30 14:02

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony