BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Działalność Sądu / Podstawa działalności Sądu /

Treść strony

Podstawa działalności Sądu

Sąd Okręgowy w Toruniu jako jednostka budżetowa działa na podstawie:

 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (j.t. Dz. U.  z 2015 r., poz. 133 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin  urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)
 • Zarządzenia Nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22)
 • Sąd Okręgowy w Toruniu jest jednostką budżetową nie posiadającej osobowości prawnej

ORGANIZACJA JEDNOSTKI
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I JEJ KOMPETENCJE

Do właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu należy rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,  rozpoznawanie spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, nadzór wizytacyjny, rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń Sądów Rejonowych działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego.

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością Sądów Rejonowych okręgu toruńskiego. Sądowi Okręgowemu w Toruniu podlegają następujące Sądy Rejonowe z obszarami ich działania: 

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy
 • Sąd Rejonowy w Chełmnie
 • Sąd Rejonowy w Golubiu - Dobrzyniu
 • Sąd Rejonowy w Grudziądzu
 • Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-04-08 13:22
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-14 09:26

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony