BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Mediacja /

Treść strony

Mediatorzy sądowi

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego oraz satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Zastosowanie mediacji możliwe jest we wszystkich sprawach, w których prawo zezwala na zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, seprację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

 

Korzyści z mediacji

•           Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

•           Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.

•           Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.

•           Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

 


 

Listy i wykazy mediatorów

 • opublikował: Wioletta Łubkowska
  data publikacji: 2018-05-10 11:05
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 11:35

 

Wniosek o przeprowadzenie mediacji

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-04-18 10:22

 


 

Osobą wyznaczoną do udzielania informacji o mediacji i mediatorach jest przy Sądzie Okręgowym w Toruniu koordynator ds. mediacji SSO Hanna Łożyńska.

Koordynator ds. mediacji
Sędzia Hanna Łożyńska

Sędzia Sądu Okręgowego
Telefon: (56) 61 05 683
hanna_lozynska@torun.so.gov.pl

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-04-18 10:17
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-18 11:32

 


 

Informacja dla mediatorów z listy stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu.

 


 

Więcej informacji:

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości

O mediacji

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-04-18 09:55
 • zmodyfikował: Ewelina Gawron
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 14:01

 


 

Zgodnie z art. 1832 § 3 k.p.c organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.
 

Listy mediatorów przekazanych Prezesowi Sądu Okręgowego w Toruniu przez organizacje pozarządowe i uczelnie:

 • opublikował: Ewelina Gawron
  data publikacji: 2018-03-28 14:14
 • data wytworzenia: 2011.03.28
 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-29 12:03
 • zmodyfikował: Ewelina Gawron
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-29 09:08

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony