BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Oddziały / Oddział Administracyjny / Krajowy Rejestr Karny /

Treść strony

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

UWAGA!!!

Od dnia 01.06.2017 r. zmiana organizacji pracy kasy Sądu - szczegóły w komunikacie tutaj.

 

Dane adresowe:

Punkt Informacyjny
Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
ul. Piekary 51
87-100 Toruń

Telefon: ( 56) 61-05-611
Fax: ( 56) 61-05-581
e-mail: krk@torun.so.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:   

parter,  pokój 23
poniedziałek od godz. 7:15 do godz. 18:00
wtorek – piątek od godz.  7:15 do godz. 15:15

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (PI KRK) przy Sądzie Okręgowym w Toruniu można uzyskać informację o osobie lub podmiocie zbiorowym (tzw. zaświadczenie o niekaralności).

W celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem (dostępnym w PI KRK lub do pobrania w wersji elektronicznej u dołu strony).

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego uiszcza się opłatę:

 • za wydanie informacji o osobie
 • za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym

w wysokości 30 zł

Powyższą opłatę można uiścić :

 • w formie znaków opłaty sądowej (tzw. e-znaków, do nabycia m.in. w kasach sądów powszechnych lub na Platformie Ministerstwa Sprawiedliwości) przy czym do dnia 30.06.2018 r. mogą być wykorzystywane tradycyjne znaki opłaty sądowej
 • gotówką w kasie sądu (godziny otwarcia kasy tutaj)
 • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

          Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
          NBP O/O Warszawa
          nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
          (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę wypełnienia wniosku oznaczoną na formularzu jako data wystawienia. Potwierdzenie wykonanego przelewu należy załączyć do wypełnionego formularza zapytania lub wniosku.

Wypełniony, podpisany i opłacony formularz zapytania można złożyć w PI KRK (pokój 23) bądź przesłać pocztą na adres: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, Sąd Okręgowy w Toruniu, ul. Piekary 51, 87-100 Toruń.

Zaświadczenia można odebrać:

 • osobiście na podstawie dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • przez inne osoby na podstawie pisemnego UPOWAŻNIENIA (wzór u dołu strony) od osoby wskazanej we wniosku i własnego dowodu osobistego. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miejskiego w Toruniu, na poczcie lub w banku na numer konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799) w wysokości 17 zł - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • zaświadczenia na podstawie wniosków nadesłanych pocztą/kurierem odsyłane są niezwłocznie
  po sprawdzeniu na adres wskazany we wniosku.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.     
W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.


Informacje na temat uzyskania zaświadczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie https://ems.ms.gov.pl

Opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 zł.

UWAGA: Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych. Wydruk nie jest dokumentem.


Wzory formularzy:

Szczegółowe informacje dotyczące KRK można również uzyskać na stronie:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Pytania i odpowiedzi:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

 • autor informacji: Katarzyna Kucharska
 • opublikował: Katarzyna Kucharska
  data publikacji: 2016-03-09 11:16
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-09 12:59

Z dniem 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, które zastąpiło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1468).

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony