BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Oddziały / Oddział Administracyjny /

Treść strony

Oddział Administracyjny

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: I piętro - pokój nr 104
Telefon: (56) 61 05 623
Fax: (56) 65 55 706
e-mail: administracja@torun.so.gov.pl


 

Kierownik Oddziału
Alina Ossowska

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 623, Fax: (56) 65 55 706
e-mail: administracja@torun.so.gov.pl


 

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należy:

 • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu i wiceprezesów,
 • sprawy organizacyjne i nadzór nad nimi,
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, mediatorów i lekarzy sądowych,
 • nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (Punkt Informacyjny KRK - udziela informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym),
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki oraz magazynu dowodów rzeczowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw dot. obrotu prawnego z zagranicą, w tym wniosków o egzekucję alimentów z zagranicy,
 • organizacja przesłuchań na odległość w drodze wideokonferencji.

Biuro Podawcze

Do zakresu czynności biura podawczego należy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu,
 • rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
 • ekspedycja korespondencji sądowej.

Biblioteka i Archiwa

Sąd Okręgowy w Toruniu prowadzi bibliotekę podręczną.
Na księgozbiór składają się przede wszystkim z książki i czasopisma z dziedziny prawa i nauk pokrewnych.
Korzystać z księgozbioru mogą pracownicy Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych okręgu toruńskiego.
Do zadań biblioteki należy również prenumerata książek i czasopism, a także ich bieżący zakup.

Sąd Okręgowy posiada archiwum zakładowe, które działa na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości
/Dz. Urz. MS Nr 8, poz. 55/. 

Do zadań archiwum zakładowego w szczególności należy:

 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiące materiały archiwalne  (kategoria „A”) do archiwum państwowego,
 • przygotowywanie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym.

 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-08 12:44
 • zmodyfikował: Ewelina Gawron
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 09:34

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony