BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych /

Treść strony

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: I piętro - pokój nr 108
Telefon: (56) 61 05 645
Fax: (56) 61 05 643
e-mail: penitencjarny@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 553

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


 

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Makolus

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 629, Fax: (56) 61 05 643
e-mail: elzbieta_makolus@torun.so.gov.pl

 

Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kaczmarek

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 645, Fax: (56) 61 05 643
e-mail:penitencjarny@torun.so.gov.pl


 

Właściwość miejscowa

Sąd Okręgowy Wydział III Penitencjarny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji skazanych przebywających w następujących jednostkach penitencjarnych:

 • Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu
 • Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu
 • Areszt Śledczy w Toruniu

oraz sprawy skazanych pozostających pod dozorem w ramach warunkowego zwolnienia, a znajdujących się na terenie działania Sądu Okręgowego w Toruniu.

Właściwość rzeczowa

Wydział III Penitencjarny wyznaczony jest do orzekania w pierwszej instancji  w sprawach m.in.:

 • warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • udzielenia przerwy w odbywaniu kary
 • odwołania przerwy w karze
 • odwołania warunkowego zwolnienia
 • modyfikacji obowiązków w trakcie warunkowego zwolnienia
 • zwolnienie od dozoru
 • przedłużenia okresu próby w czasie warunkowego zwolnienia
 • zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • odwołania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Wydział III Penitencjarny zajmuje się również rozpoznawaniem skarg skazanych pozbawionych wolności przebywających w jednostkach penitencjarnych w tutejszym okręgu oraz wizytacjami zakładów karnych, aresztów śledczych, pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendach Policji.

Prowadzone repertoria: Wz, Kow, Pen

Koszty sądowe

Opłacie podlega:

 • wniosek o warunkowe zwolnienie – 45 złotych
 • wniosek o udzielenie przerwy w karze – 60 złotych
 • wniosek o warunkowe zwolnienie w trybie art. 155 § 1 kkw - 100 złotych

Opłaty kancelaryjne

Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek, na podstawie akt pobiera się opłatę od wnioskodawcy w wysokości 6 zł za każda stronę.

Za sporządzenie kserokopii wydanego dokumentu pobiera się opłatę w kwocie 1 zł z każdą rozpoczętą stronę.
Ustawodawca nie przewidział możliwości zwolnienia z tej opłaty.


 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-04 13:15
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-21 09:40

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony