BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / II Wydział Karny /

Treść strony

II Wydział Karny

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: II piętro - pokój nr 221
Telefon: (56) 61 05 636
Fax: (56) 65 55 707
Fax: (56) 61 05 678
e-mail: karny@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 553

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


 

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Szadkowski

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 663, Fax: (56) 61 05 678
e-mail: karny@torun.so.gov.pl


 

Kierownik Sekretariatu
Ewa Warczygłowa

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 636, Fax: (56) 61 05 678
e-mail: karny@torun.so.gov.pl


 

Właściwość miejscowa

Sąd Okręgowy Wydział II Karny rozpoznaje sprawy w pierwszej i w drugiej instancji z obszaru właściwości:

 • Sądu Rejonowego w Brodnicy
 • Sądu Rejonowego w Chełmnie
 • Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu
 • Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 • Sądu Rejonowego w Toruniu
 • Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

Właściwość rzeczowa

Wydział II Karny wyznaczony jest do orzekania w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa wymienione w art. 25 § 1 pkt 1, 2 i 3 kpk.
Ponadto Wydział ten zgodnie z brzmieniem art. 25 § 3 kpk zajmuję się również rozpoznawaniem spraw przekazanych mu przez ustawę. Do tego rodzaju spraw należą w szczególności następujące sprawy:

 • o wydanie orzeczenia w ramach postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, w których właściwość rzeczowa zawarowana jest dla Sądu Okręgowego
 • o ułaskawienie w sprawach w których w pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy
 • o odszkodowanie  i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • o stwierdzenie nieważności orzeczenia na podstawie ustawy z dn. 23.02.1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku stwierdzenia takiej nieważności
 • o wydanie wyroku łącznego jeżeli w skład kary łącznej będzie wchodziła kara orzeczona przez Sąd Okręgowy w Toruniu
 • o ekstradycję do RP w sprawach związanych z właściwością rzeczową Sadu Okręgowego
 • o ekstradycję, o którą zwraca się państwo obce
 • o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec osoby, która popełniła przestępstwo na terytorium RP
 • o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez państwo członka UE
 • o stwierdzenie dopuszczalności przejęcia do wykonania w RP prawomocnego orzeczenia wydanego przez państwo obce
 • o stwierdzenie dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą
 • lustracyjne w oparciu o ustawę z dn. 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Prowadzone repertoria: K

Wydział II Karny wyznaczony jest także do orzekania w drugiej instancji w ramach nadzoru na postępowaniem przygotowawczym w sprawach wskazanych w ustawie a dotyczących spraw o przestępstwa, co do których właściwym rzeczowo byłby Sąd Okręgowy.
Wydział II Karny wyznaczony jest do orzekania w pierwszej instancji w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego obejmującego wyroki wydane przez ten Sąd, a nie przekazanych z mocy ustawy do rozpoznawania Sądowi Rejonowemu.

Koszty sądowe

Rodzaj spraw Wysokość opłaty
wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności  80 zł
ponowny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł
wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego  45 zł
wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności 45 zł
wniosek o zatarcie skazania 45 zł
ponowny wniosek o ułaskawienie 45 zł

 
Opłaty kancelaryjne

Za zaświadczenie i inne dokumenty, wydawane na wniosek, na podstawie akt, pobiera się opłatę od wnioskodawcy w wysokości 6 zł za każdą stronę.
Za sporządzenie kserokopii wydanego dokumentu pobiera się opłatę w  kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą stronę.
Ustawodawca nie przewidział możliwości zwolnienia z tej opłaty.


 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-03 13:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-06 13:32

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzenia o zgodzie na widzenia można odbierać we wtorki i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00 w Sekretariacie II Wydziału Karnego.

Wnioski na widzenia można składać codziennie w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów.

 • opublikował: Ewelina Gawron
  data publikacji: 2017-09-22 09:39

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony